Vyhledvn / Search


Na tomto webu hled Jyxo.

Obnova kulturní krajiny

Aplikace krajinné ekologie v současné domácí praxi.

Přehled nově navržené specializace (od r. 2021)

Jednotlivé přednášky jsou dostupné na Moodle (Moodle KBE)

  1. Dějiny umění 1.
  2. Vliv tradičního managementu.
  3. Kulturně-historické hodnoty krajiny.
  4. Plánování a význam zeleně v malých městech.
  5. Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a krajiny.

Exkurze a semináře

  1. Atelier dokumentační a krajinářské fotografie.
  2. Exkurze Veltrusy: příroda a/nebo kulturní krajina.
  3. Památkový rozměr jihočeské krajiny.
  4. Hodnocení krajinného rázu, simulace zmìny pohledového horizontu, práce s grafickým editorem.
  5. Zápočtový seminář - vyhodnocení dat a prezentace.

.

Literatura

Seminář pro humanitní obory

Seminář z krajinné ekologie pro učitele středních škol